Az MME szervezeti felépítése

A szervezeti ábrát két részben mutatjuk be. Az első ábra az Egyesület választási / kinevezési folyamatait mutatja be, azaz azt a rendszert, ahogy az Egyesület tisztségviselőinek és alkalmazottainak megválasztása és kiválasztása történik. A második ábra az operatív működés folyamatábráját mutatja be, azaz, hogy az egyes szervezeti egységek a napi működés és döntéshozatal során milyen irányítási sorban rendezettek.

Az MME szervezeti felépítésének választási folyamatábrája
(EB = Ellenőrző Bizottság, FB = Fegyelmi Bizottság).

 

Az MME szervezeti felépítésének operatív folyamatábrája.

 

Az egyes szintek feladatairól és működéséről részletesen olvashat az MME  alapszabályában, szervezeti és működési szabályzatában. Kollégáink és szervezeti egységeink elérhetősége a kapcsolat oldalon található.