Az MME A madárbarát Magyarországért!

A dürgő túzok kakas az MME jelkép madara, a logónkban
stilizáltan ez a madár látható (Fotó: Motkó Béla).

A Magyar Madártani Egyesületet (MME) 1974-ben hozta létre 200 alapító tag, a Természetvédelmi kiegészítés a nevünkbe csak később, 1990-ben került be. Az MME hazánk, és Közép-Kelet-Európa legnagyobb, több mint 10 000 tagot számláló, politikától független társadalmi szervezete.

A dürgő túzok kakas az MME jelkép madara, a logónkban stilizáltan ez a madár látható (Fotó: Motkó Béla).

Célunk a madarak védelmével hozzájárulni az emberi életminőség és a biológiai sokféleség megőrzéséhez Magyarországon. Ennek érdekében együttműködünk a lakossággal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal és az állami természetvédelemmel. Önkénteseinkkel kutatásokat, védelmi akciókat hajtunk végre, ismeretterjesztő előadásokat, táborokat rendezünk, kiadványokat jelentetünk meg.

 

Országos lefedettség
Az MME tagjai 30 területi, és több szakmai munkacsoport és szakosztály keretében tevékenykednek országszerte. Minden megyében működik legalább egy helyi csoportunk, központi szervezésű programjainkkal az ország minden területét jelen vagyunk.

 

Szerteágazó tevékenységek
Egyesületünk a legfontosabb célt, az ország természeti értékeinek megőrzését két fő tevékenységi kör: a természetvédelmi kutatások és a társadalmi szintű partnerség keretében szervezi. Természetvédelmi munkánkban faj- és élőhelyvédelmi, monitoring és madárgyűrűző akciókat szervezünk. A társadalmi szintű partnerség legfontosabb elemei: a környezeti nevelési programok, a napi madárvédelmi jellegű Madárbarát kert program és a közösségi rendezvények.   


Fiatalok, családok, idősek egy közösségben
Az MME erejét és hatékonyságát a sokszínűség adja. Tagjaink között képviselteti magát az ország teljes lakosságának minden rétege, különösen büszkék vagyunk arra, hogy tagságunk 50%-át a gyerekek és a nyugdíjasok alkotják, és az egyik legkedveltebb tagsági forma a családi.

 

Közhasznú
Az MME közhasznú civil szervezet, tehát támogatóink az érvényben levő szabályozások szerint írhatják jóvá a felajánlott összeget az adóbevallás során.

 

Nemzetközi kapcsolatok
Az MME a madárvédelmi szervezetek világszövetsége, a BirdLife International magyarországi partnere. A BirdLife International - amelyet 1922-ben Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) néven alapult meg - a legrégebbi nemzetközi természetvédelmi szervezet, több milliós tagsággal rendelkezik. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk a kelet- és közép-európai tagszervezetekkel, valamint a svájci, német és angol egyesületekkel.

 

Az MME működése
Az egyesület a működését politikamentesen, demokratikus alapokon szervezi. Ezt alátámasztja szervezeti felépítése és azon alapdokumentumok megalkotása (alapszabály, középtávú munkaterv, természetvédelmi célkitűzések, szervezeti és működési szabályzat), melyek garanciát nyújtanak a pozitív értékrendek mentén szerveződő munkánk hosszú távú ellátásához. A széleskörű természetvédelmi tevékenységek, a tagság nyilvántartása, tájékoztatása, a szemléletformálás területén vállalt küldetésünk csak jól szervezett, sokrétűen képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező munkatársakkal lehetséges. Egyesületünk önkéntesei, tisztségviselői, fizetett alkalmazottjai, a lakossággal való együttműködésünk évtizedek óta bizonyítja, hogy csakis összefogással lehet elérni közös, országjobbító céljainkat.


Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely jogosult minden, az egyesületet érintő kérdésben dönteni.


Az egyesület legmagasabb szintű választott testülete az Elnökség, mely a közgyűlések közötti időszakban az egyesület elvi irányításáért felelős, és irányító tevékenységét a központi iroda főállású, hivatásos stábján keresztül fejti ki.


Az egyesület arra törekszik, hogy legalább megyénként, esetleg jelentősebb tájegységenként egy-egy aktív csoportot, illetve az ezeket szervező regionális irodákat működtessen, melyek közös természetvédelmi és szemléletformáló céljaink
megvalósítását decentralizáltan segítik.


A különböző szakterületek szakmai munkájának szervezését és fejlesztését szakosztályok és munkacsoportok segítik.
 

Az MME központi irodája főfoglalkozású dolgozókból áll, irányításukat az ügyvezető igazgató, és az alá rendelt  társadalmi kapcsolatok, természetvédelmi és gazdasági igazgató végzi. A központi iroda feladatai:

  • Az egyesület alaptevékenységének (tagság, csoportok, szakosztályok) és képviseletének biztosítása.
  • Egyesületi munka és a védelmi tevékenység gazdasági hátterének biztosítása.
  • Az egyesületi programok (védelmi, monitoring, szemléletformáló) hátterének biztosítása.
  • A helyi csoportok és a szakosztályok munkájának segítése, koordinálása.
  • Az MME stratégiájának megvalósítása.


Eredményeinket nagymértékben annak köszönhetjük, hogy széles társadalmi háttérrel rendelkezünk. Kérjük, támogassa Ön is a Madárvédelmet, legyen egyesületünk tagja!

Belépési adatlap >>

Egyéni és céges adományozás >>